Charakteristika předsazeného upevnění oken a dveří EJOT-COMPACFOAM

Společnost EJOT CZ představuje ucelený systém předsazené montáže WIMOUNT, který zcela řeší požadavky na připojovací spáru.

Vnitřní folie zabezpečí vzduchotěsnost a parotěsnost napojení otvorové výplně na konstrukci stěny. Předsazené upevnění WIMOUNT vyhoví požadavku na těsnost obálky budovy a brání vniknutí vlhkosti ve formě vodních par do konstrukce.

Volitelné použití exteriérové fólie šířky 250 mm zcela překrývající obvodový rám předsazení zajisti dokonalou těsnost proti hnané dešťové vodě i v období, kdy ještě není realizováno vnější zateplení. U nezakryté venkovní fólie je zaručená odolnost proti UV záření na 6 měsíců . Folie zajistí spolehlivé odvětrání případné vlhkosti z konstrukce.

Délková dilatace rámu výplně působí buď do volného prostoru a není ji nijak bráněno, nebo proti upevňovacím bodům, případně podélně s upevňovacími body a v takových případech je kompenzována jejich pružnosti.

Materiál upevňovacích bodů i pomocné konstrukce má stejné izolační vlastnosti jako tepelná izolace stěny.

Vlastní hmotnost okna, případně vnesena hmotnost působící na rám, je přenesena na stěnu pomoci parapetních upevňovacích bodů.

Okna a dveře k úrovni čisté podlahy jsou umístěny na prahových upevňovacích bodech a na podkladních izolačních prahových hranolech předsazených před základovou desku.

Pohybu otvorové výplně do stran brání stranové upevňovací body, umístěné vždy tak, aby zachytávaly reakce od okenních křídel, případně posuvných dveří. Účinky od zatíženi větrem přenášejí na ostění plechové kotvy umožňující namáhaní na vzpěr i tah (sání i tlak větru).

Další charakteristiky a výhody systému:

  • Systém je vhodný pro všechny konstrukční materiály oken a dveří
  • Montáž do všech typů zdících materiálů
  • Snadná rektifikace rámu
  • Upevnění osvědčenými upevňovacími a kotvícími prvky EJOT
  • Možnost alikace vnějšího zateplení až do 6-ti měsíců od montáže otvorových výplní
  • Realizace školenými montážními pracovníky
Úvod

Wimount