Předsazená montáž u odvětrávané fasády

Častým požadavkem architekta je, aby okna byla vytažena k líci zavěšené odvětrávané fasády. V tomto případě bývá hlavním důvodem výsledný vzhled a estetika objektu. Odpadá zde nutnost řešení špalet a i v tomto případě je nezanedbatelné snížení ztrát připojovací spárou.

Díky komplexnímu řešení upevnění otvorových výplní, včetně ochrany proti vniknutí vlhkosti do stavební konstrukce připojovací spárou, je předsazená montáž WIMOUNT vhodná i pro tyto případy.

Velikost předsazení otvorových výplní je v takovém případě závislá na tloušťce teplené izolace, resp. předsazení fasády. Příslušné prvky systému (upevňovací body, bloky EPS, plechové kotvy a úhelníky) lze proto dodat v odpovídajících rozměrech pro předsazení až do vzdálenosti 150 mm vnějšího líce otvorové výplně od stěny.

Úvod

Wimount