Předsazení oken u panelových domů

Porovnani montaze oken_orez_1

Objekty stavěné panelovou technologií z třívrstvých betonových dílců (hlavně panelové bytové domy) byly vzhledem k nevyhovujícím tepelně izolačním vlastnostem pláště a státním dotacím první objekty, které se zateplovaly.

V současné době vyšplhaly tloušťky teplené izolace stěn na 140 – 200 mm. Poloha otvorových výplní se při výrazné změně poměru vnitřní a vnější špalety většinou nemění. Zatímco vnitřní špaleta má hloubku jen několik centimetrů, vnější ostění při zateplení naroste na 250 – 300 mm.

Výrazně tak klesá oslunění interiéru a s tím spojené zisky ze slunečního záření. Opticky naroste hmota fasády a vlastní okna nejsou při ostřejším úhlu pohledu na fasádu viditelná.

Předsazení oken směrem k povrchu fasády zajistí minimalizaci ztrát kolem rámu okna a odstraní nutnost zateplení špalet. Ze strany interiéru dojde k výraznému zvětšení obytného prostoru (u bytu 3+1 o 2,5 m2). Okno získá standardní vhled s vnitřním parapetem.Image EJOT WSS_1

Stejně jako v případě jednovrstvého zdiva, lze provést i předsazení otvorových výplní i u sendvičového zdiva. Upevně otvorových výplní se v takovém případě provádí na lícový panel tzv. monierku.

Monierka je 5 – 9 cm silná betonová deska, vyztužená armovací ocelí, spojená s nosným panelem ocelovými nebo nerezovými kotvami zajišťujícími přenos vlastní hmotnosti a účinků sání větru do nosné konstrukce.

Protože hmotnost oken (zejména s izolačním trojsklem) a nového zateplení způsobuje přitížení monierky o několik set kilogramů, je potřeba zajistit dodatečné kotvení monierky k nosnému panelu.

Pro tento účel nabízí 2 systémy mechanického kotvení monierek a to kotvy WSS. 

 

Více informací o kotvách WSS

 

 

 

 

 

 

 

 


Úvod

Wimount