Servisní informace COMPACFOAM

Požadavky na rozměry otvorových výplní 


Rozměr okenní výplně musí být menší než stavební otvor!

Okna

sirka okna V ka okna

Okna k podlaze, dveře

sirka dveri V ka dve
V ka prahu okna V ka prahu dve

Požadavky na ostění

Ostění musí být do vzdálenosti 100 mm od vnějšího okraje celistvé, bez volných spár. V případě, že není tento požadavek splněn, je nutné ostění upravit omítnutím.

Ostění a venkovní stěnu v místech přilepení těsnící fólie je nutné předem napenetrovat pro spolehlivé nalepení fólie (doporučená penetrace SWS Primer ).

U zdiva z dutinových bloků, směřují-li dutiny do ostění stavebního otvoru, je nutné zakončit ostění betonovou mazaninou tloušťky minimálně 50 mm.

Tam, kde to není s ohledem na velikost stavebního otvoru možné, je nutné zalít dutiny cementovou suspenzí do hloubky minimálně 60 mm pro spolehlivé upevnění kotvících prvků.

Úvod

Wimount